Srbija: Odlični proizvodni rezultati RB „Кolubara“

4. November 2019. / Srbija Energetika

Više uglja nego prošle godine

Od početka godine dosad proizvedeno oko 1,1 milion tona uglja više nego u istom periodu prethodne godine. Trend povećanja proizvodnje uglja se nastavlja

Od početka godine rudari sva četiri aktivna površinska kopa RB „Кolubara“ proizveli su više od 23 miliona tona uglja, što je oko 1,1 milion tona uglja ili oko pet odsto više nego prethodne godine u istom vremenskom periodu.

Ostvarena proizvodnja uglja za proteklih devet i po meseci je i za oko 450.000 tona uglja više od bilansom predviđenih količina ili za oko dva odsto.

Srđan Alimpijević, direktor OC „Površinski kopovi“, ističe da je izuzetno zadovoljan rezultatima koji su ostvareni. On navodi da je trenutno akcenat u proizvodnom lancu na povećanju otkopavanja otkrivke na kopovima.

Zahvaljujući dobroj i pravovremenoj organizaciji, velikom iskustvu zaposlenih i njihovom predanom radu, nastavlja se trend dobrih proizvodnih rezultata kolubarskih kopova. Stabilna i kontinuirana proizvodnja aktivnih površinskih kopova je osnova sigurne proizvodnje električne energije u termosektoru.

Godišnji investicioni remonti su završeni na svim ugljenim sistemima kolubarskih kopova, kao i u pogonu Drobilane, u skladu sa planiranom dinamikom i rokovima.

Кvalitetno urađeni remonti su preduslov dobrog rada proizvodne opreme, posebno tokom zimskog perioda, a za produktivnost proizvodnje jednako je važan i segment redovnog i kvalitetnog tekućeg održavanja opreme.

Neobično dobri vremenski uslovi za jesenji period pogoduju aktivnostima za završetak godišnjih investicionih opravki proizvodnih sistema za otkopavanje otkrivke, kao i pripremama za ulazak u zimski period. Uz redovne aktivnosti vezane za planiranje razvoja proizvodnje na aktivnim kopovima, uporedo se radi i na otvaranju zamenskih kopova.

Trenutno je u najvećem EPS-ovom ogranku aktuelno nekoliko investicionih projekata sa ciljem unapređenja proizvodnog procesa RB „Кolubara“ proširenjem postojećih i otvaranjem zamenskih površinskih kopova.

Prema Alimpijevićevim rečima, transport kompletnog proizvodnog sistema sa PК Polje „D“ do radne pozicije na kopu „Radljevo“ završen je uspešno zahvaljujući velikom zalaganju svih zaposlenih.
– Na ovom poslu su bile angažovane sve službe u „Кolubari“. Za pohvalu je angažovanje zaposlenih iz „Površinskih kopova“, Sektora investicija, „Metala“ i „Projekta“, koji su uspešno pripremili i realizovali ovaj obiman i izuzetan poduhvat – rekao je Alimpijević.

On je istakao da su u toku funkcionalne probe sistema i da se pokretanje proizvodnje otkrivke na PК „Radljevo“ očekuje uskoro.

Projekat izmeštanja dela Ibarske magistrale za potrebe proširenja površinskog kopa Polje „G“ takođe je u završnici. Magistrala se izmešta u dužini od 7.247 metara. Put se pomera u prostor ka pruzi Beograd–Bar, pa će nova trasa magistrale biti uz prugu. Prema projektu, planirano je da radovi budu završeni u poslednjem mesecu ove godine.

Za potrebe otvaranja Polja „E“, zamenskog kapaciteta Polja „D“, čiji se eksploatacioni vek uskoro završava, u toku je projekat izmeštanja dela reke Peštan, dela lokalnog puta Baroševac – Zeoke – Medoševac i prateće infrastrukture. Prema projektu, izmešta se 3,6 kilometara reke Peštan nizvodno od Baroševca i 5,1 kilometar lokalnog puta na teritorijama katastarskih opština Baroševac i Zeoke.

Izvor; EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF