Srbija: Tek za tri godine će se videti da li je prodaja RTB Bora uspeh

11. September 2019. / Srbija Energetika

Najveći neto dobitak u 2018. godini u Srbiji, prema statistici Agencije za privredne registre, ostvario je RTB Bor sa 90 milijardi dinara.

Međutim taj poslovni rezultat nije plod preuzimanja od strane kineske kompanije Ziđin jer se odnosi na period dok je RTB Bor još bio u vlasništvu države.

Naime, kineska kompanija je potpisivanjem ugovora zvanično preuzela RTB Bor 18. decembra prošle godine, a faktički je počela da upravlja preduzećem od 1. januara ove godine. Ono što treba naglasiti je i to da ostvarena dobit od 90 milijardi dinara nije plod poboljšanja poslovnih rezultata RTB Bor već posledica toga što je država tokom 2016. godine otpisala 90 odsto dugovanja tog preduzeća i konvertovala ih u svoje vlasništvo.

Reč je o sumi od oko milijardu evra dok se kupoprodajnim ugovorom Ziđin obavezao da otplati preostalih oko 200 miliona evra duga što je kineska kompanija i učinila već u januaru ove godine. Statistički podaci pokazuju da je 2015. godine RTB Bor ostvario gubitak od 1,11 milijardi dinara, 2016. je taj gubitak povećan na 1,27 milijardi dinara.

Nakon što je država otpisala najveći deo ogromnih dugovanja RTB Bor je 2017. godine zabeležio dobitak od 974,9 miliona dinara dok je dobit u prošloj godini, kako je već rečeno, porasla na 90 milijardi dinara.

S obzirom da neto dobit RTB Bor nije plod poslovnih rezultata već je posledica oslobođenja bremena nametnutog velikim dugovanjima postavlja se pitanje da li novi kineski vlasnik može ostvariti bolji rezultat od prošlogodišnjeg i da li je nešto takvo, na kratke staze, realno. Ziđin još uvek nije izlazio u javnost sa ostvarenim rezultatima kada je reč o dobiti. Još uvek je rano da bi se iznela statistika za 2019. godinu, ali javnost nije upoznata ni sa ciframa dosad proteklih kvartalnih perioda. Jedino je u prvom tromesečju godine izneto da je proizvodnja bakra povećana za 2,8 odsto u odnosu na isti period 2018. godine, a da se očekuje da do kraja ove godine njegova proizvodnja bude povećana za ukupno 26 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Ipak, pojedine izjave nadležnih u kineskoj kompaniji nagoveštavaju da će kada je reč o proizvodnim rezultatima biti i oscilacija za šta kažu odgovornost leži na rđavim potezima bivšeg rukovodstva iz perioda dok je preduzećem upravljala država. Iz poslovodstva Ziđina je u martu saopšteno da „se naišlo na nekoliko objektivnih prepreka koje se tiču strateških poteza poslovanja prethodnog rukovodstva, zbog kojih će se neko vreme raditi sa manjim procentom efikasnosti“.

Stručna javnost u Srbiji smatra da je veoma teško ostvariti dobre poslovne rezultate u kratkom periodu posle preuzimanja RTB Bora naročito što je pozitivna statistika, kada je reč o dobiti, ostvarena otpisivanjem dugova, a ne zahvaljujući povećanju prodaje. Eksperti smatraju da će dodatnu prepreku za ostvarenje boljih proizvodnih i prodajnih rezultata predstavljati i činjenica da je Ziđin dužan da do kraja godine investira 160 miliona dolara.

Ekspert za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ističe za Danas da je nerealno očekivati da u kratkom roku od svega godinu dana Ziđin popravi poslovne rezultate i počne sa ostvarivanjem veće dobiti u RTB Bor.

– Suviše je kratak period od preuzimanja preduzeća od strane Ziđina da bi se već sada videle neke beneficije. Naročito zbog toga što je kupoprodajnim ugovorom kineski strateški partner kao većinski vlasnik u obavezi da uloži veliki novac u RTB Bor. Ta ulaganja u unapređivanje kapaciteta mogu da se odraze na uštrb rezultata ostvarenih u oblasti proizvodnje i dobiti. Teško je poverovati da će u ovoj godini poslovanje RTB Bor biti unapređeno u značajnijoj meri naročito ako se zna da su pozitivni rezultati u protekle dve godine posledica otpisa dugovanja od strane države. Potrebno je sačekati da prođe period od tri godine pa će se tek tada moći sagledati u kom pravcu ide preduzeće nakon preuzimanja od strane Kineza. S obzirom da je Ziđin ozbiljna kompanija koja ostvaruje značajne akvizicije u svetu uveren sam da će kada je reč o RTB Bor stvari ići znatno bolje i da će dugoročno gledano to preduzeće poslovati dobro i kvalitetno – navodi naš sagovornik.

Sa njegovim mišljenjem se slaže i privatizacioni savetnik Branko Pavlović.

– Veoma je teško prognozirati kakvi će biti poslovni rezultati Ziđina u RTB Bor do kraja godine. To naime u znatnoj meri zavisi i od kretanja cene proizvoda RTB Bor na svetskom tržištu. Jedna kompanija može veoma efikasno da vodi svoje poslovanje ali rezultati i pored toga mogu da budu lošiji zbog nepovoljne cene njenih proizvoda. Ako se to sagleda potrebno je sačekati da prođe period od nekih 10 godina nakon čega će se jasno videti kakva je korist od prodaje RTB Bor Kinezima. I u tom periodu može da bude padova i uspona, ali bi definitivno broj uspešnih godina poslovanja trebalo da dominira. Drugim rečima, na duge staze od RTB Bor treba bez sumnje očekivati kvalitetne poslovne rezultate – zaključuje naš sagovornik.

Izvor; Danas

Skinite kao PDF :

Download PDF