Srbija: „Trojka“ i „jedinica“ završavaju remontnu sezonu

12. November 2020. / Srbija Energetika

Remontna sezona na TENT A, a time i u čitavom ogranku, završava se 5. novembra sa izlaskom bloka 1 na mrežu

Ovogodišnja remontna sezona u ogranku TENT biće zaključena završetkom radova na dva bloka TE „Nikola Tesla A“, gde su instalirani i najveći kapaciteti EPS-a. Iz remonta će poslednji izaći najstariji blok ove termoelektrane, koji će prema termin-planu na mrežu biti priključen 5. novembra, a krajem oktobra ove godine na elektromrežu će izaći i blok Z. „Jedinica“ je zaustavljena polovinom avgusta i podvrgnuta je najobimnijim zahvatima u trajanju od 83 dana, dok je „trojka“ planirana da bude 55 dana na „remontnom stolu“, umesto prvobitno planiranih 60 dana, i da na mrežu izađe 30. oktobra.

– Na kotlovskom postrojenju bloka 3 zamenjeno je toplo saće na oba rotaciona zagrejača vazduha (LUVO), na trihteru će biti zamenjeno 40 cevi, na pregrejaču 3 je zamenjeno 27 cevi oštećenih usled abrazije, na pregrejaču 1 zamenjeno je 12 cevi, dok su na pregrejaču 6 zamenjene ulazno–izlazne komore, prestrujni parovodi (PR 5/6) i prestrujni parovodi međupregrejača 1/2. Na pregrejaču 4 zamenjena su tri kompletna snopa, ukupno 93 cevi, a uradiće se zamena u zoni dizne od NOx gorionika. Na mlinovima bloka izvađena su sva radna kola i u toku je sanacija i zamena delova oštećenih abrazijom, a zameniće se i zaštitne cevi u prvoj i drugoj zoni – rekao nam je Nenad Đorđević, glavni inženjer Sektora održavanja na TENT A.

Tempovanje ozida na bloku 3

Što se tiče kotlovskog postrojenja, na reci kanalima obijene su sve reci glave u širini od metra ka kotlu, po celom obimu. Unutar i oko reci glava napravljene su skele, pa sada radnici „Goša Montaže“ zamenjuju prirubnice.

– Ugovoreno je da šest reci glava budu vraćene građevincima na dalje radove i to sukcesivno, poslednje dve do 20. oktobra, kada će započeti nalivanje betonskih greda i zidanje vatrostalnog ozida. Za zidanje jedne reci glave potrebno je pet dana, što znači da će dve radne ekipe da završe zidanje poslednje dve glave 25. oktobra, kada je i planiran program kretanja bloka. Ono što je bitno tokom programa kretanja je minimalno tempovanje ozida (postepeno podizanje temperature gasova u ložištu prilikom kretanja bloka kako bi se izbacila zaostala vlaga u novonanesenom vatrostalnom ozidu) u trajanju od tri dana zbog velike količine novougrađenog betona − naglasio je Đorđević.

Na svim mestima poskidana je izolacija, osim na RA i RB linijama, na kojima se još uvek izrađuje skela i skida izolacija zbog ispitivanja zavarenih spojeva parovoda. Izolacija na kotlu je skinuta u kompletu od kote 49 do kote 59 metara na prednjoj strani, kao i od kote 53 do kote 59 metara na zadnjoj strani. Na tim pozicijama nesmetano se odvijaju mašinski radovi. Remontovani su i regulacioni ventili ubrizgavanja u pregrejanje i trokraki ventili. U turbohali zamenjeni su ventili dodatne vode za bager stanicu, ventili pražnjenja zagrejača visokog pritiska 7 po napojnoj vodi. Ventili sigurnosti poslati su na servis i baždarenje u ovlašćenu organizaciju PRO TENT.

– Na turbinskom postrojenju pregledane su lopatice zadnjeg reda rotora turbine niskog pritiska metodom bez razaranja, demontirani su ležajevi 1, 2 i 3 i u toku je njihov pregled. Završen je remont ventila na panelu vodonika i pregledani su ejektori. Demontirane su sve pumpe tehničke rashlade, a u toku su pregled, zamena ili sanacija oštećenih delova. Očišćeni su svi rezervoari, hladnjaci vode statora i zaptivnog ulja. U toku je generalni remont pumpe za prečišćavanje kondenzata. Remontovana je pretpumpa (booster) napojne pumpe 31 sa zamenom vratila, prirubnice, usmerivača. U toku su montažni radovi, a pripremamo se za remont buster pumpe 32. Na ovom delu postrojenja demontiran je poklopac na hidrauličnoj spojnici napojne pumpe 33 – fojt (VOITH). Zamenjeni su delovi na regulacionom sklopu − rekao je Nenad Đorđević.

Turbina produžila remont

Radovi na bloku 1 ove elektrane odvijaju se prema utvrđenom planu. Uprkos obimnim i složenim zahvatima, oni će biti urađeni kvalitetno i na vreme.

– Na turbinskom postrojenju obavljena je montaža kućišta turbine visokog pritiska, koja je dopremljena iz Poljske. Remontovana je i turbina srednjeg pritiska. Sanirane su prsline pronađene na kućištu, nakon čega je usledila montaža svih elemenata, podešavanje linije rotora turbine i montaža rotora generatora. Očekuje se da se ovaj najvažniji posao završi u roku i da početkom novembra blok 1 ponovo bude na mreži, spreman za predstojeću grejnu sezonu. Radovi na ovim postrojenjima su i glavni razlog za produženo trajanje remonta bloka − kaže Đorđević.

On je dodao da se i na cevnom sistemu kotla obavljaju značajni poslovi.

– Završeno je ispitivanje zaptivenosti bifluksa (toplotni izmenjivač kojim se reguliše temperatura međupregrejane pare) i rezultati su pokazali da nema propuštanja. Na ekonomajzeru je zamenjeno 160 cevi, na pregrejaču 190 cevi. Na prestrujnim parovodima je zamenjeno 12 cevnih lukova i dve pave cevi, a zamenjena su i ovešenja, što su bili investicioni poslovi. U toku je sanacija oplate kotla – rekao je on.

Remonti se obavljaju i na mlinskim postrojenjima ovog bloka.

− Na generatoru je tokom tri nedelje u septembru rađeno preklinjavanje, odnosno provera zaklinjenosti i učvršćivanje namotaja statora u žlebovima generatora, nakon čega je predata turbinskom postrojenju zbog daljih radova. U toku je pranje kondenzatora, kao i zamena prelaznih kanala na kanalima aerosmeše od devet do 16 metara, kao i zamena klapni na 16 metara − objašnjava Đorđević.

Što se tiče izolaterskih radova na bloku 1, skinuta je izolacija na svim mestima po zahtevu i trenutno se demontiraju skele, a izolacija vraća na parovodne linije na kojima su varovi ispitani.

Gotovo u potpunosti su završeni i remonti na rostu, sistemu odšljakivanja, elektrofilterskom postrojenju, sistemu otpepeljivanje, a i radovi na bager stanici se privode kraju.

Izvor: EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF