Srbija: Veliki potencijal srpskog rudarstva

30. April 2019. / Srbija Energetika

Rudarstvo ima dugu istoriju u Srbiji. Danas, sa više od 300 rudnika Srbija je prijateljski nastrojena prema investitorima, odnosno ima pogodno okruženje za investitore koji su zainteresovani  za rudarstvo i mineralni sektor. Ove industrije igraju značajnu ulogu u ekonomiji zemlje i eksperti veruju da je zahvaljujući politici trenutne vlade koja podržava promovisanje novih standarda u rudarstvu , situacija značajno obnovljena tokom posednjih šest godina.

“Vlada Republike Srbije je veoma svesna i aktivna u procesu razvoja sektora rudarstva”, rekao je Dragan Milošević, konsulant za rudarstvo. “Ona podržava i promoviše istraživačke aktivnosti ali i one rudnike koji već funkcionišu. Osnovane su radne grupe sa ciljem da razviju jedan od najvećih projekata u srpskoj istoriji rudarstva (Cukaru Peki). Očekuje se da će Vlada Srbije podržati razvoj velikog projekta kroz dogovore o stabilizaciji i investicione ugovore.”

Postoji oko 20 internacionalnih kompanija koje trenutno rade u rudarskom sektoru Srbije. Među njima su McMoran, Rio Tinto i Mineco, engleska kompanija koja je došla u Srbiju 2004. godine i upravlja sa tri rudnika olova i cinka  ovoj zemlji. Trenutno u kompaniji radi oko 900 zaposlenih.

“Srbija ima ogroman mineralni potencijal, Vladu koja podržava sektor prirodnih izvora i imaće korist od širih evropskih potreba da se osiguraju neophodne sirovine uprkos rastućoj deglobalizaciji i trgovinskom konfliktu”, rekao je za Emerging Europe Dominik Roberts, predstavnik Mineco.

Šta privlači investitore rudarstva u ovoj zemlji? Jedna od prednosti jeste vešta radna snaga u kombinacji sa relativno niskim troškovima rada. Gospodin Roberts uzima u obzir da različite kompanije procenjuju različite stvari pre ulaganja. Među njima su odvojene nadležnosti, politički i suvereni rizici, ali oni veruju da je najatraktivniji deo što većina populacije i Vlade prepoznaje važnost rudarstva u ekonomiji zemlje.

“Pristup obrazovanoj radnoj snazi  i evropskim tržištima, dobroj infrastrukturi i niskim porezima za kompanije takođe pomaže  neizmerno investitorima kada razmatraju investiciju ”, dodao je gospodin Roberts.

Lakoća poslovanja i fleksibilni zakoni  su dva polja koja izdvajaju Srbiju u odnosu na ostale zemlje. Prema Dominiku Robertsu, Vlada je spremna da sasluša industriju i da napravi značajne promene, kao što je reforma zakona o rudarstvu iz 2015. godine, koji je ustanovio nove parametre za rudarstvo, licence i slične uredbe. Međutim ima još puno toga što treba da se uradi. Jedna od bitnijih stvari jeste promena načina razmišljanja u zemlji, tako da veliki poslovi ne budu viđeni kao profitabilni već kao vitalni deo razvoja države.

“Kvalitet infrastrukture  je dobar i napreduje. Osnovni troškovi, naročito struje, su niski u poređenju sa ostalim zemljama u Evropi. Produktivnost rada je veoma visoka, sa zakonom o radu iz 2014. godine značajno su redukovane socijalne beneficije i troškovi zdravstvenog osiguranja koji su obeshrabrivai zapošljavanje, posebno starijih radnika“, kaže Dragan Milošević. To su sve faktori koji privlače investitore.

Prethodnih nekoliko godina pokazuju da Srbija ima veoma stvaran potencijal za razvoj u polju rudarstva. Prema mnogobrojnim izvorima, u Srbiji će se otvoriti sedam rudnika a investitori imaju velike planove. U ovom trenutku Srbija očekuje dva rudnika svetske klase da budu otvorena u narednih pet godina koja će duplirati doprinos rudarstva BDP-u.

Eksperti smatraju, da je razumevanje uloge rudarstva u ekonomiji države kao i budućnost  minerala i proizvodnje metala, od vitalnog značaja. Kako bi postigli značajne dugoročne ciljeve, veoma je važno da se obrati više pažnje na edukaciju u rudarstvu koja se mora poboljšati i podići na sledeći nivo.

Izvor: emerging-europe.com

 

Skinite kao PDF :

Download PDF