Srbija: Veliki remont u HE „Bajina Bašta“

12. November 2020. / Srbija Energetika

Generator na ispitivanju

Specijalistički pregledi se rade s ciljem da bi se sagledalo stanje opreme nakon, približno, 30.000 radnih sati i 4.500 pokretanja

U toku je veliki remont agregata H3 u HE „Bajina Bašta“, u okviru koga je 2. oktobra uspešno izvađen rotor od 310 tona i postavljen na remontni prostor mašinske hale. Pored standardnih redovnih godišnjih pregleda opreme, koji bi se inače obavljali u periodu velikog remonta, angažovan je specijalista za mašinsku opremu, koji će obaviti stručni nadzor nad pregledom i neophodna ispitivanja radnog kola, turbine, turbinskog nosećeg i vodećeg ležaja, turbinskog regulatora, vratila i sistema rashladne vode, sa svim pripadajućim delovima i opremom. Specijalistički pregledi se rade s ciljem da bi se sagledalo stanje opreme nakon, približno, 30.000 radnih sati i 4.500 pokretanja.

– Do 15. septembra ove godine agregat H3 bio je 31.161 radni čas na mreži i imao 5.959 startova, od čega 2.221 sinhroni start sa reverzibilnom HE, što je tri do četiri puta više startova od agregata H1 i H2. Pošto agregat H3 učestvuje u pokretanju agregata reverzibilne HE u pumpnom režimu rada, to je posebno stresan radni režim – kažu u Službi mašinskog održavanja HE „Bajina Bašta“.

Pored ovog, u toku velikog remonta u okviru mašinskih poslova biće zamenjeni postojeći cevovodi rashlade generatora i generatorskog vodećeg ležaja novim, prohromskim. Ekipa SMO (Služba mašinskog održavanja) za održavanje turbinske opreme samostalno izvodi zahvate na korektivnom zaptivanju kombinovanog turbinskog ležaja i zajedno sa ekipom Službe elektroodržavanja sada već rutinski obavljaju i složenije korektivne zahvate. Uspešno se, pored toga, primenjuju nove tehnološke metode za sanaciju „isplivavanja“ graničnih slojeva izolacije na polovima rotora. To je česta pojava na generatorima kod kojih je na staro telo polova montiran nov namotaj. Tokom prve dve nedelje velikog remonta, nakon vađenja rotora, obavljen je veliki broj nedestruktivnih ispitivanja, među kojima je najznačajniji indukcioni test na jezgru statora, uz napajanje ispitnog kola sa susednog agregata. Takođe, u istom periodu instalirana je oprema za kontinualni monitoring.

Izvor: EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF