Srbija: Zajednička postrojenja TENT B

12. November 2020. / Srbija Energetika

Zima može da stigne

Obavljeni su preventivni radovi na spoljnim postrojenjima termoelektrane, koji su i najizloženiji niskim temperaturama tokom zime, tako da je sve spremno za rad u zimskim uslovima

U termoelektrani „Nikola Tesla B“ na Ušću ovogodišnji remonti trajali su veoma kratko, ukupno dva meseca, odnosno mesec dana po bloku. Kao i prethodnih nekoliko godina, svi planirani zahvati obavljeni su prema planu i u skladu s utvrđenim rokovima. Iako su remonti završeni do početka leta, ljudi iz Sektora održavanja ove termoelektrane su protekli period do početka zimske sezone iskoristili da još jednom provere i kontrolišu ispravnost uređaja i opreme na spoljnim objektima TENT B, koji su, inače, najizloženiji niskim temperaturama tokom zime.

– Devedeset odsto poslova urađeno je tokom remonta na postrojenjima dopreme uglja, sistema odšljakivanja i sistema kontrole uzoraka uglja. Tokom remonta na oba bloka sanirane su transportne trake, dok su na kopaču na deponiji uglja zamenjene transportne trake na transporterima B2 i B3 i kofice na rotoru kopača. U ovom periodu popravljene su i transportne trake T3 i T5, koje dopremaju ugalj u kotlovske bunkere na koti od 45 metara. Na sistemu uzimača uzoraka sređene su kofice na kofičastom elevatoru. Na sistemu za odšljakivanje promenjene su trake 19 i 20 u dužini po 400 metara, zamenjeni su čekić i ležajevi na drobilici, kao i grebači na transportnoj traci T3, koji skupljaju ugalj kada od brisača padne sa trake. Brisači, inače, čiste traku i ugalj koji padne na grebače ide u levak, pada na traku i ponovo ide u bunkere. Na svim levkovima su zamenjeni plastični segmenti – rekao je Jovica Jovanović, poslovođa zajedničkih postrojenja na TENT B.

Ove godine je u toku remonta angažovan manji broj ljudi zbog pandemije koronavirusa, ali su, prema njegovim rečima, svi postavljeni zadaci kvalitetno obavljeni iako se radilo u teškim uslovima.

Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama, ovaj period iskorišćen je za poslednje provere svih spoljnih postrojenja, tako da su ova postrojenja dobro pripremljena za rad u zimskim uslovima. Posebna pažnja se poklanja ispravnosti kopača na deponiji uglja, koji se i najviše koristi kada su temperature duboko u minusu.

– Tokom zimske sezone kopač je angažovan dnevno od 300 do 400 minuta, u zavisnosti od vremena odmrzavanja vozova. Istovar jednog voza u letnjem periodu traje od 25 do 30 minuta, a u zimskom, kada se odmrzavaju vagoni, 50 minuta, i to vreme pokriva kopač svojim radom. U rotoru kopača postoji pumpa koja ima svoje grejače i ona greje reduktor na rotoru kopača da se ulje ne bi steglo u zimskim uslovima rada. Ono što je veoma bitno jeste da ova pumpa uljem podmazuje sve ležajeve i zupčanike i kada kopač ne radi. Kada je temperatura ispod minus 15 stepeni, transportne trake se prebacuju u test položaj, odnosno rade bez obzira na to da li ide ili ne ide ugalj da ne bi došlo do njihovog zamrzavanja – objašnjava Jovica Jovanović.

Sistem za uzimanje uzoraka uglja je instaliran na transportnoj traci T2, gde se, pomoću jedne kašike koja ide preko reduktora, uzima ugalj na svakih 40 sekundi. Taj uzorak uglja se šalje u primarnu i sekundarnu drobilicu, gde se melje, a onda u analizator, gde se utvrđuje njegov kvalitet.

– Ako je ugalj kvaliteta od 5.000 do 6.000 kalorija, on se odlaže na deponiju, pa kad se osuši, kopa i šalje u kotlovsko postrojenje. Ako je njegov kvalitet preko toga, onda ide pravo u bunker – objašnjava Jovanović.

Sistem odšljakivanja ukupno ima 12 transportnih traka koje transportuju šljaku od bager stanice do dva silosa, gde se, putem drobilica, šljaka melje i potom dalje transportuje i odlaže na deponiji pepela i šljake TENT B.

– Svaki dan se rade preventivni pregledi traka i ako se uoči bilo koji nedostatak, obaveštavaju se nadležne osobe i onda se, u dogovoru sa proizvodnjom, utvrđuje plan rada na njihovom otklanjanju – ističe Jovanović.

Iako zima još nije ozvaničila svoj dolazak, u ovoj termoelektrani su već sada spremni za rad u tim uslovima.

Izvor: EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF