Srbija: Zaštita životne sredine u TENT A

6. May 2019. / Srbija Energetika

Topolom i brestom protiv pepela

Formiran vetrozaštitni pojas od topole i bresta na obodu buduće kasete 4 deponije pepela, šljake i gipsa na TENT A

Šumarski fakultet u Beogradu donirao je ogranku TENT 1.110 sadnica brzorastuće vrste drveća za formiranje vetrozaštitnog pojasa, takozvane bafer zone, na obodu buduće kasete 4 deponije pepela i šljake i gipsa na TENT A. Tokom marta, na površini od jednog hektara, zasađeno je 555 sadnica klona topole I-214 i 555 sadnica sibirskog bresta na površini od pola hektara.

Njihova sadnja predstavlja deo projekta „Uticaj kvaliteta sadnica na uspeh osnivanja zaštitnih plantaža i ’bafer zona“ na području teritorije Beograda“, koji je realizovan u saradnji Instituta za multidisciplinarna istraživanja iz Beograda sa stručnim timom Šumarskog fakulteta, koji ga je i osmislio.

– Jedan od prioritetnih zahteva u očuvanju i zaštiti životne sredine je rekultivacija degradiranih zemljišta i saniranje negativnog uticaja pepela u najvećoj mogućoj meri. Zato se pristupilo podizanju „bafer zona” sa brzorastućim vrstama: crnom topolom I-214 i sibirskim brestom, na obodu TENT A, da bi se na taj način ublažila eolska erozija pepela, odnosno zaštitila okolna naselja od njegovog raznošenja – kaže dr Dragica Vilotić, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Кlon topole I-214 je, prema njenim rečima, ženski hibrid evroameričke crne topole koju odlikuju brz rast, visoka produktivnost i duga vegetacija. Stabla ovog klona topole dostižu visinu do 35 metara, a njegova krošnja je široka, granata, sa jakim korenovim sistemom. Na osnovu morfometrijskih parametara može da se zaključi da su sadnice odličnog kvaliteta. Drvo je lepe, pravilne strukture, pa je posebno traženo za ljušteni furnir. Srednja vrednost visine dvogodišnjih sadnica klona I-214 iznosi 293 centimetra, dok srednja vrednost prečnika sadnica iznosi 16,7 milimetara. Sadnice klona topole I-214 zasađene su na površini od jednog hektara sa razmakom 6×3 metra.

– Zahvaljujući ovim osobinama, upravo je ovaj hibrid i izabran za podizanje „bafer zona“ u blizini TENT A. S obzirom na to da je cilj projekta podizanje „bafer zona“ prema najbližem naselju kako bi se smanjila eolska erozija sa kvalitetnim sadnicama, tako se postupilo i sa proizvodnjom sadnog materijala. Sadnice klona su proizvedene vegetativnim putem u rasadniku dr Milana Rebića. Masovno korišćenje ovog hibrida u svetskim razmerama dovelo je do smanjene rezistentnosti prema bolestima – istakla je ona.

Sibirski brest je introdukovana vrsta koja ima male zahteve prema staništu. Na području Srbije se odlikuje brzim rastom, otpornošću prema niskim temperaturama i patogenima. Stabla sibirskog bresta dostižu visinu od 10 do 20 metara sa prečnikom debla do 80 centimetara. Sadnice sibirskog bresta dve godine starosti su postigle odličnu srednju visinu od 292 centimetra i srednji prečnik od 15,5 milimetara. Sibirski brest je zasađen na pola hektara površine u razmaku 3×3 metra.

– Upravo zbog tih karakteristika ova vrsta je preporučena za podizanje „bafer zone“ na obodu TENT A u Obrenovcu – naglasila je Vilotićeva.

Izvor: EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF