Albanija: Izlazak na slobodno tržište „na silu“, OSHEE prekida snabdevanje na visokom naponu

3. December 2019. / Region energetika

Očekuje se da će albanski Operator distribucije električne energije (OSHEE) od 31. decembra 2019. godine prekinuti snabdevanje za više od 50 kompanija poveznih na 35 kV mrežu. Ovi potrošači imali su rok od dve godine da pronađu snabdevača na slobodnom tržištu.

Istovremeno, proces liberalizacije ulazi u novu fazu, izlaskom na neregulisano tržište preko 1.100 kupaca priključenih na 20 kV. Za ove potrošače takođe je garantovan dvogodišnji prelazni period.

U martu 2018. godine, više od 90 preduzeća spojenih na 35 kV izašlo je na slobodno tržište. U skladu sa Zakonom o energetskom sektoru iz 2015. godine, preduzeća moraju zaključiti ugovore sa privatnim snabdevačima na tržištu. Ukoliko ne uspeju da pronađu snabdevača, imaju pravo da  tokom prelaznog perioda od dve godine, električnu energiju kupuju od Snabdevača u poslednjoj instanci.

Trenutno, Operator distribucije, putem ogranka koji vrši univerzalnu uslugu, ispunjava obavezu garantovanog snabdevanja kompanija koje nisu pronašle snabdevača na tržištu. Veliki broj od oko 90 preduzeća,  koja su izašla na slobodno tržište početkom 2018. godine, suočio se sa teškoćama u pronalaženju snabdevača i sklapanju ugovora.

Kao ogranak Operatora distribucije električne energije, Snabdevač u poslednjoj instanci nabavlja električnu energiju na neregulisanom tržištu i prodaje je preduzećima po ceni koja uključuje niz elemenata, od mrežnih troškova do ljudskih resursa uključenih u ovaj specifičan proces. Tarifu na mesečnom nivou odobrava regulatorna agencija za energetiku, na osnovu zahteva koji podnosi javna distributivna kompanija.

Međutim, kako se bliži kraj 2019. godine, kompanije koje i dalje dobijaju električnu energiju od Snabdevača u poslednjoj instanci jer nisu našla privatnog snabdevača, moraju da smisle brzo rešenje. Operator distribucije najavljuje da će ovi potrošači od 1. januara 2020. godine biti isključeni sa mreže.

„U ovom trenutku, 33 kompanije izašle su na neregulisano tržište, i one se snabdevaju  električnom energijom na osnovu bilateralnih ugovora sa alternativnim snabdevačima. Preostalih 50 i više subjekata moraju pronaći svog snabdevača kako bi u 2020. godini nastavili redovno snabdevanje električnom energijom, budući da pružalac univerzalne usluge više nema tu obavezu, jer su oni deo neregulisanog tržišta“, rekao je Elton Sevrani, šef komercijalnog sektora OSHEE.

Nova faza liberalizacije, na slobodno tržište će dovesti grupu preduzeća priključenih na 20 kV, što iznosi ukupno oko 1.100 potrošača koji imaju najveći udeo u potrošnji električne energije u Albaniji. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku smatra da će ovo biti jednostavniji proces, jer su ovi potrošači geografski bliži i mogu zaključiti zajedničke ugovore.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF