Hrvatska: CROPEX najavio aukcije za pokrivanje prenosnih gubitaka

3. December 2019. / Region energetika

Aukcije za kupovinu električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži za prvi kvartal 2020. godine, putem trgovinske platforme CROPEX, održaće se 4. decembra.

Sve zainteresovane strane, u skladu sa Pravilima za sprovođenja nadmetanja za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži, u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine, pozvane su da učestvuju na aukciji Hrvatskog operatora prenosnog sistema (HOPS).

HOPS će u saradnji sa Hrvatskom berzom električne energije CROPEX odabrati najpovoljnije ponuđače.

Nadmetanje za primanje ponuda održaće se u sredu, 04. decembra 2019. godine, od 10:00 do 12:00 sati putem platforme CROPEX.

Izvor: cropex.hr

 

 

Skinite kao PDF :

Download PDF