Albanija: OST i ODS traže povećanje prenosne i distributivne tarife

, Region energetika

Tri javne energetske kompanija – Operater prenosnog sistema (OST) i dve kompanije u okviru grupe OSHEE, podnele su albanskoj Regulatornoj agenciji za energetiku, ERE,  zahtev za odobravanje tarifa za 2021. godinu.

Prijave koje je objavio ERE pokazuju da je OST zatražio povećanje tarife sa 0,75 leka (0,006 evra) po kWh na 1,31 leka (0,01 evra) po kWh. U obrazloženju ovog zahteva, OST navodi da u 2021. godini mora da isplati oko 2.954 miliona leka (23,9 miliona evra) na osnovu ugovora o otplati kredita sa Ministarstvom finansija i kompanijom KESH.

Trenutni iznos prenosne tarife ne omogućava realizaciju investicija i izmirenje tekućih obaveza po osnovu dugoročnih kredita. Da bi se obavljala normalna aktivnost OST-a, kako bi se omogućilo pokrivanje rashoda, investicija i servisiranje duga, veoma je važno da se odobri povećanje tarife, ocenjuje kompanija.

Zahtev operatora distribucije

Kompanija koja posluje pod okriljem Operatora distribucije električne energije OSHEE – Operator distributivnog sistema, takođe je zatražila povećanje distributivne tarife za 2021. godine. ODS zahteva sledeće tarife (u zavisnosti od naponskog nivoa): a) Tarifa za distribuciju električne energije na naponu od 35 kV – 3,70 leka (0,03 evra) po kWh; b) Tarifa za distribuciju električne energije na naponu od 0,6-20 kV – 4 leka (0,032 evra) po kWh; c) Tarifa za distribuciju električne energije na naponu 0,4 kV – 6,30 leka (0,051 evra) po kWh.

Trenutno, prema podacima dostupnim na sajtu ERE, važeća distributivna tarifa na naponskom nivou od 35 kV iznosi 1,5 leka (0,012 evra) po kWh, što znači da ODS traži povećanje za 2,5 puta.

Tarifa za uslugu distribucije na naponskom nivou od 20 kV trenutno iznosi 3,9 leka (0,032 evra) po kWh, a traženo povećanje iznosi 2,5%.

Univerzalni snabdevač ne traži poskupljenje

U prijavi univerzalnog snabdevača navodi se da poskupljenje električne energije nije potrebno, zahvljajući poboljšanju hidrološle situacije.

Univerzalni snabdevač predviđa da će u 2021. godini krajnjim kupcima prodati 5.128 GWh. Projektovani prihodi u 2021. godini iznose oko 56,2 milijardi leka (455,2 miliona evra), što je za 2,7 milijardi leka (21,9 miliona evra) manje u odnosu na 2020. godinu, navodi se u prijavi regulatornoj agenciji.

Izvor: monitor.al