Bugarska: Električna energija na IBEX-u dvostruko skuplja u odnosu na januar 2018. godine

14. January 2019. / Region energetika

Cene električne energije na Bugarskoj nezavisnoj energetskoj berzi IBEX u prvim danima januara dvostruko su više u odnosu na isti period prošle godine, rekao je predsednik Udruženja trgovaca električnom energijom Martin Georgiev.

„Postoji dugotrajan i održiv trend značajnog povećanja cena električne energije u dan unapred segmentu“, istakao je Georgiev.

Prema rečima Kalona Staikova iz Instituta za tržišnu ekonomiju, takva situacija je zabrinjavajuća za kompanije sa visokom potrošnjom električne energije. On dodaje da je isti trend primetan i u drugim zemljama Evropske Unije.

Kada je u pitanju rast cena, treba imati u vidu dve stvari, da postoje spoljni faktori – koji utiču na gotovo ceo blok, i unutrašnji – specifični za domaće tržište, rekao je Staikov.

Georgiev ocenjuje da bi povećanje količine električne energije na slobodnom tržištu, od strane proizvođača, predstavljalo korisnu meru koja bi stabilizovala situaciju.

„Jedan od osnovnih problema u segmentu dan unapred je činjenica da se velikim delom električne energije trguje na dan unapred tržištu, jer se putem dugoročnih aukcija pokriva samo 40% potrošnje, dok se više od polovine električne energije kupuje na dan unapred tržištu. U svakoj zemlji je drugačije, ali standard je da se na dan unapred tržište trguje sa 10% do 20% električne energije, a preostalom količinom trguje se po dugoročnim cenama, što garantuje stabilnost i predvidljivost za proizvođače i potrošače“, objašnjava Georgiev.

On kaže da trgovci ne mogu da garantuju stabilnu cenu električne energije ako nisu u mogućnosti da kupe energiju putem dugoročnih ugovora.

Za ovih 60%, koji se kupuju na dan unapred tržištu, cena je prilično promenjiva i može se promeniti za 200 do 300% u roku od nekoliko sati ili dana. To je praktično nemoguće predvideti, i na osnovu toga, nije moguće garantovati prodaju po fisknim cenama, objašnjava Georgiev.

U poslednjih nekoliko godina sa bugarskog tržišta povuklo se 17 trgovaca, što je 15% do 20% od ukupnog broja licenciranih trgovaca. Gubici trgovaca u zemlji u poslednje dve godine dostigli su 50 miliona leva (25,5 miliona evra).

U ovom trenutku, ispituju se tri distributivne kompanije (ogranci EVN-a, ČEZ-a i Energo-Pro) zbog sumnje da iskrivljuju tržište. „To nije moguće, jer kada postoji monopolsko tržište, cena je diktirana monopolom. Kada imamo veliku koncentraciju na tržištu, to može dovesti do smanjenja ponuđenih količina, što automatski povećava cenu. Ne može tržište da bude iskrivljeno sa strane tražnje, jer je problem u snabdevanju“, kaže Staikov.

Prema Georgievu, glavni prodavci na tržištu su državne elektrane, i ako postoji mera kojom bi se osigurala likvidnost tržišta, on mora biti primenjena sa te strane.

Problem predstavlja činjenica da na bugarskom tržištu postoji velika koncentracija. „Tri državne kompanije u okviru holdinga BEH stvaraju problem, jer mogu da donesu odluku o ograničavanju količine i, posledično, povećavanju cene. Kada je ponuda ograničena i tražnja visoka, dolazi do velikih oscilacija cena iz dana u dan, iz meseca u mesec. U ovim uslovima, regulator mora imati mnogo aktivniju ulogu“, zaključuje Staikov.

Izvor: investor.bg

 

Skinite kao PDF :

Download PDF