Bugarska: Rast proizvodnje električne energije za 4,66% od početka godine

, Region energetika

Proizvodnja električne energije u Bugarskoj povećana je na godišnjem nivou za 4,66%, na 12.678 GWh u periodu od 1. januara do 4. aprila 2021. godine, prema podacima Operatora elektroenergetskog sistema (ESO).

Nacionalna potrošnja električne energije smanjena je za 0,12%, na 11.395 GWh u istom periodu, pokazuju podaci iz nedeljnog biltena ESO.

Suficit u trgovini električnom energijom u Bugarskoj povećan je za 81,88%, na 1.283 GWh u posmatranom periodu.

Volumen obnovljive energije u prenosnom sistemu smanjen je za 10,51% na godišnjem nivou, na 361 GWh, dok je volumen obnovljive energije u distributivnom sistemu smanjen za 7,37%, na 496 GWh.

Izvor: seenews.com