Crna Gora: Vlasnici mHE traže tri miliona evra i prihod za 30 godina

, Region energetika

Kompanije Hidra, IMP, Igma enerdži i Hidra MN, koje stoje iza neizgrađenih malih hidroelektrana Bukovica 1 i 2, tužile su Crnu Goru zbog raskida koncesionog ugovora, a pripremno ročište pred Privrednim sudom zakazano za utorak odloženo je zbog što nije bilo uslova da suđenju prisustvuju novinari. Novo ročište trebalo bi da se održi za nekoliko dana, kada se steknu uslovi za korišćenje velike sudnice, koja dozvoljava prisustvo javnosti.

Punomoćnik tužilaca, koji od države traže naknadu štete nastale zbog raskida ugovora o koncesiji za gradnju malih hidroelektrana, je advokat Ana Đukanović, sestra predsednika države Mila Đukanovića.

Prema podacima iz tužbe, u koju je uvid imao dnevni list Dan, tužioci traže nešto više od tri miliona evra, koliko su navodno do sada iznosili njihovi troškovi i druga ulaganja, ali i izmaklu dobit, odnosno prihod za period od 30 godina, koliko je trebalo da traje koncesija za konzorcijum Hidra MNE.

Tužbom se traži naknada za trošak izrade elaborata, revizija hidrološke studije, izrade idejnog rešenja, troškova pravne i finansijske konsultacije, dnevnica, prevoza na teritoriji više država, izrade geološke studije, nultnog stanja biodiverziteta, iznajmljivanja kancelarijskog prostora, kupovine službenog vozila itd.

Na pripremno ročište u Privrednom sudu došla je advokat Ana Đukanović, ali i intervenijent na strani tužene Vasilije Miličković, manjinski akcionar Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), koja je od konzorcijuma Hidra MNE trebalo da otkupljuje struju, kao od jednog od povlašćenih proizvođača.

U podnesku Miličkovića, koji je predat sudu, između ostalog, piše: „Tekuća parnica se vodi po tužbi tužilaca protiv države Crne Gore, koja je većinski akcionar u AD EPCG, a ja kao manjinski akcionar u tom privrednom društvu sa 90 akcija i moja firma M&V-Company iz Podgorice sa 4.211 akcija u tom AD trpim ogromnu finansijsku štetu od investitora i proivođača električne energije iz mini-hidroelektrana i vetroelektrana od kojih smo prinudno i protivustavno prinuđeni da tu njihovu energiju – od konkurencije, u prioritetu otkupljujemo po ceni od 104,4 evra po megavat-času, odnosno po višestruko skupljoj ceni od naše prodajne cene koja iznosi oko 36 evra po megavat-času”.

Kako se preneli crnogorski mediji, državu je do sada tužilo pet investitora, nakon što je Ministarstvo kapitalnih investicija krajem prošle godine raskinulo sedam ugovora o koncesijama za izgradnju mHE, zbog nepoštovanja ugovornih obaveza.

Izvor: dan.co.me