Bugarska: Rast uvoza električne energije za 55% od početka godine

20. May 2020. / Region energetika

Potrošnja električne energije u Bugarskoj od početka godine do 17. maja beleži pad za 3,14%. Ovaj trend intenziviran je poslednjih meseci, s obizirom da je krajem aprila registrovan pad potrošnje od oko 2%, pokazuju podaci iz operativnog izveštaja operatora elektroenergetskog sistema (ESO), koji prati proizvodnju, potrošnju, uvoz i izvoz električne energije.

Čak ni uklanjanje resitrikcija uvedenih zbog pandemije koronavirusa do sada nije preokrenulo ovaj trend. Međutim, nije poznato koliko tačno troše domaćinstva a koliko preduzeća. Mogu se izvući indirektni zaključci – različita udruženja trgovaca električnom energijom, na primer, u aprilu su prijavila pad potrošnje od 15 do 30% na slobodnom tržištu. Uredbom ministarke energetike Temenške Petkove TE Marica Istok 2 ima obavezu da do 30. juna obezbedi dodatni kapacitet za regulisano tržište, u koje spadaju i domaćinstva.

Manje proizvodnje, više uvoza

Proizvodnja električne energije u Bugarskoj smanjena je za 10,7%, trostruko više u odnosu na pad potrošnje. Posledica je značajno povećanje uvoza električne energije – za blizu 55%, što je takođe diktirano relativno visokim cenama na bugarskoj energetskoj berzi.

Proizvodnja baznih elektrana, nuklearne i termoelektrana, beleži pad od 13,6%, odnosno za ukupno za 2,1 miliona MWh. Poređenja radi – reč je o količini električne energije koju nuklearna elektrana može da proizvede za mesec i po dana bez prekida rada.

Proizvodnja hidroelektrana je gotovo nepromenjena u odnosu na isti period prošle godine, nakon što je početkom marta zabeležen pad proizvodnje od oko 50%. To znači da su padavine tokom marta i aprila imale povoljan uticaj na hidrološku situaciju.

Jedino OIE beleže rast proizvodnje, za oko 18,6% u proseku – vetroelektrane za preko 20%, a solarne elektrane za oko 15%.

Izvor: capital.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF