Hrvatska: Neto dobit u sektoru električne energije u 2018. godini 237 miliona evra

12. March 2020. / Region energetika

Analiza poslovanja u delatnostima proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije od 2008. do 2018. godine pokazuje višestruki rast broja preduzetnika, sa 89 na 709, dok je broj zaposlenih smanjen, na 10.913 u 2018. sa 13.465 u 2008. godini.

Ukupni prihodi u ovom periodu povećani su sa 21,1 milijardu kuna (2,8 milijardi evra) u 2008. godini, na 26,5 milijardi kuna (3,49 milijardi evra), koliko je ostvareno u 2018. godini. Također su rasli i ukupni rashodi, sa 20,8 milijardi kuna (2,74 milijarde evra), na 24,3 milijarde kuna (3,21 milijarde evra), navodi se u analizi koju je objavila Finansijska agencija.

U posmatranom periodu ostvaren je pozitivan finansijski rezultat – neto dobit je povećana sa 215,5 miliona kuna (38,42 miliona evra) iz 2008. godine, na 1,8 milijardi kuna (237,4 miliona evra) u 2018. godini, što predstavlja povećanje od 732,6%.

Najveći prihod i dobit u 2018. godini ostvarila su tri kompanije u državnom vlasništvu – HEP, HEP Proizvodnja i HEP-Operator distributivnog sistema. Među privatnim preduzetnicima, najveći prihod su ostvarili GEN-I Zagreb i Proenergy.

Restrukturiranje i liberalizacija

Međutim, trgovinski saldo u tom razdoblju je negativan, jer je uvoz u svakoj od posmatranih godina bio veći od izvoza. Najveća razlika između izvoza i uvoza zabeležena je 2012. godine, kada je iznosila 4,4 milijarde kuna (580,3 miliona evra), a najmanja 2014. godine – 1,6 milijardi kuna (211 miliona evra). U 2018. godini negativni trgovinski saldo iznosio je 2,4 milijarde kuna (316,5 miliona evra), što je za 24,5% više nego u 2017. godini.

U 2001. godini započelo je restrukturiranje elektroenergetskog sektora u Hrvatskoj, dok je formalna liberalizacija započela 2008. godine, kada je došlo do usaglašavanja domaćih zakona sa Evropskom unijom.

Od 1. jula 2008. godine svi kupci električne energije dobili su mogućnost da izaberu svog snabdevača električnom energijom.

U posmatranom razdoblju od 11 godina, na tržištu električne energije pojavilo se nekoliko novih konkurenata, od koji je većina osnovana nakon 2009. godine.

Izvor: energetika-net.com

Skinite kao PDF :

Download PDF