Rumunija: Vetroelektrane nezadovoljne predlogom novih balansnih pravila

12. March 2020. / Region energetika

Asocijacija investitora u vetroelektrane, PATRES, protivi se novim pravilima koje je pripremio regulator tržišta ANRE, čiji deklarisani cilj je promena poslovnog ponašanja vetroelektrana i eventualno smanjenje neto uvoza električne energije.

Rumunija je prošle godine bila neto uvoznik, što je široko protumačeno u kontekstu zastarelih domaćih proizvodnih kapaciteta, čiji deo čine zagađujuće i neefikasne elektrane.

Iako bi to moglo biti delimično tačno, vetroelektrane koje stavljaju višak električne energije na tržište bez prethodne najave takođe su doprinele ovoj situaciji, navodi se u odgovoru koji je ANRE uputio Asocijaciji PATRE.

ANRE sugeriše da su operateri vetroelektrana izbegavali da prodaju proizvedenu električnu energiju na dan unapred tržištu i preferiraju tržišta gde ona može biti preferencijalno apsorbovana.

Zeleni sertifikati za isporučenu električnu energiju kompenzuju nisku cenu ostvarenu na tim tržištima, što je, međutim, prisililo lokalne snabdevače da unapred ugovaraju električnu energiju iz uvoza.

Stvarna isporučena količina električne energije iz vetra (koja je veća nego što je prijavljeno) prisiljava operatora tržišta da smanji proizvodnju lokalnih elektrana na gas.

Veće finansijske naknade koje će se plaćati za isporučeni višak električne energije, koje je ANRE utvrdio u nacrtu novog propisa, imaju za cilj da spreče takvo ponašanje.

Zatim, ANRE predlože da operateri vetroelektrana mogu prodati svoju proizvodnju na tržištu unutar dana, s mnogo boljom marginom greške između stvarnih i planiranih isporuka.

Izvor: romania-insider.com

Skinite kao PDF :

Download PDF