Mađarska: Pad izvoza električne energije u 2019. godini

3. February 2020. / Region energetika

Bruto domaća potrošnja električne energije u Mađarskoj dostigla je 45,66 TWh u 2019. godini, što predstavlja povećanje za 243 GWh, ili 0,53% u odnosu na 45,41 TWh u 2018. godini, navodi se na veb sajtu mađarskog operatora prenosnog sistema električne energije, MAVIR.

Prema poslednjim podacima, 27,56% električne energije dolazi iz uvoza, a preostalih 72,44% iz domaćih elektrana. Električna energija proizvedena u konvencionalnim elektranama, uključujući nuklearne i elektrane na ugalj i lignit, kao i elektrane na gas i naftu, pokrila je 63,49% potrošnje. Proizvodnja obnovljivih izvora energije činila je 8,9% potrošnje.

Proizvodnja domaćih elektrana povećana je prošle godine, sa 31 TWh u 2018. godini na 33 TWh u 2019. godini, dok je uvoz smanjen na 12,58 TWh prošle godine sa 14,34 TWh u 2018. godini.

Oko 49% električne energije proizvedene u Mađarskoj, odnosno 16,2 TWh, proizvedeno je u nuklearnoj elektrani Paks; elektrane na bazi uglja i lignita imale su 11,6% udela u proizvodnji; postrojenja na gas 26,6%; i postrojenja na naftu 0,1%.

Električna energija iz obnovljivih izvora energije činila je 12,3% ukupne proizvodnje, odnosno 4 TWh, a biomasa i biogas su imali najveći udeo – 5,5%.

Fotonaponska energija imala je doprinos od 2,2%, energija vetra 2,1%, a proizvodnja električne energije iz otpadau 1,2% navodi MAVIR.

Izvor: bbj.hu

Skinite kao PDF :

Download PDF