Republika Srpska: Akcionari sumnjaju u opravdanost izgradnje HE „Buk Bijela“

22. March 2019. / Region energetika

Hidroelektrana „Buk Bijela“, vrijednosti 366,8 miliona KM, trebalo bi da se gradi sa 25 odsto učešća „Hidroelektrana na Drini“, dok bi se ostatak dobio zaduženjem. Nije jasno ko će biti garant u obezbjeđenju kredita, a u usvojenoj Investicionoj odluci nema finansijskih efekata ulaganja, zbog čega su akcionari „HE na Drini“ postavili pitanje opravdanosti te investicije.

Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Hidroelektrana na Drini“ održana je u Višegradu 11. marta ove godine, a iz zapisnika je vidljivo nezadovoljstvo pojedinih akcionara zbog toga što nisu imali uvid u ekonomsku studiju opravdanosti gradnje HE „Buk Bijela“.

Na sjednici je razmatrana Odluka o davanju saglasnosti na Investicionu odluku za izgradnju HE „Buk Bijela“ koju je donio privremeni Nadzorni odbor „HE Buk Bijela“ Foča 29. januara ove godine.

Prethodno je Vlada RS dala saglasnost na predmetnu Investicionu odluku.

Iz „Euroinvestment fonda“ su bili uzdržani što se tiče predložene Investicione odluke, uz obrazloženje da nisu imali uvid u ekonomsku studiju opravdanosti procijenjene orjentacione vrijednosti od 366,86 miliona KM koja je samo spomenuta u prijedlogu Odluke.

„U prijedlogu Investicione odluke za izgradnju HE „Buk Bijela“ govori se o obezbjeđenju sredstava za izgradnju HE u omjeru 25 odsto iz vlastitih sredstava osnivača Društva u skladu sa udjelom u preduzeću i 75 odsto iz kreditnih sredstava. Međutim, ostaje nejasno ko će biti garant u obezbjeđenju kreditnih sredstava te da li bi to moglo imati implikacije na raspolaganje imovinom velike vrijednosti, te iz tog razloga su uzdržani“, navedeno je u Zapisniku.

Zbog toga što u prilogu Investicione odluke nisu predstavljeni finansijski efekti ulaganja uzdržani su bili i u DUIF „Kristal invest“ – „Future fund“, „Maximus fund“, „Opportunity fund“.

Isti stav imali su i „Bors invest fond“, „Profit plus“, „VIB fond“, „VB fond“, „Aktiva invest fond“, „Balkan investment fond“ postavljajući pitanje opravdanosti investicije, s obzirom da je u pitanju velika investicija planirana sa 25 odsto vlastitih sredstva, a za ostatak bi se Društvo zadužilo. Smatraju da bi za preduzeće bilo bolje da se prvo razmotri zaduživanje emisijom obveznica na Banjalučkoj berzi.

Uzdržani su bili i DUIF „Polara invest“ – „Adritic Balanced“, „Jahorina koin“, „Privrednik invest“.

Ostali akcionari su dali saglasnost na Investicionu odluku za izgradnju HE „Buk Bijela“

Na kraju su akcionari sa 84,3 odsto akcija glasali „za“, dok su „uzdržani“ bili manjinski akcionari sa 15,6 odsto akcija.

Podsjećamo, ovo nije prvi put da se pred akcionare izlazi bez detalja o gradnji HE „Buk Bijela“, bez potrebnih elaborata i studija opravdanosti. Slično je bilo i na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „HE na Drini“ održanoj u julu prošle godine kada je razmatran Prijedlog odluke o osnivanju koncesionog privrednog društva „HE Buk Bijela“, o čemu je portal CAPITAL pisao u tekstu „“HE Buk Bijela” se gradi bez elaborata i studije“.

Pored svega, iduće sedmice je ponovo zakazana Skupština akcionara „HE na Drini“ kada će biti razmatrana Odluka o prodaji udjela u preduzeću „HE Buk Bijela“. CAPITAL je objavio da je ponudu da kupi udio „HE na Drini“ u „HE Buk Bijela“ dala „Elekroprivreda Republike Srpske“ 1. marta ove godine.

Prodaje se „HE Buk Bijela“ za 800.000 KM

Potpisan Ugovor o koncesiji za HE “Buk Bijela”

S zakašnjenjem od godinu dana osniva se „HE Buk Bijela“

“HE Buk Bijela” se gradi bez elaborata i studije

Osnovana „HE Buk Bijela”, Branislava Milekić v.d. direktora

Nedavno je nakon zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije rečeno da će dvije zemlje, pored zajedničke gradnje hidroelektrana „Foča“ i „Paunci“, graditi i hidroelektranu „Buk Bijela“.

Izvor; CAPITAL

Skinite kao PDF :

Download PDF