Rumunija: Izmene Zakona o električnoj energiji, potpuna liberalizacija tržišta od jula 2021. godine

, Region energetika

Cena od 68 leva (14,4 evra) po MWh, postavljena Uredbom 114/2018 za domaće proizvođače prirodnog gasa koji prodaju gas snabdevačima domaćinstava i kombinovanim elektranama za proizvodnju toplotne energije za stanovništvo, biće ukinuta u dve faze, do 31. marta 2021. godine, što je za 11 meseci pre roka koji predviđa vežeće zakonodavstvo. Snabdevanje električnom energijom za domaćinstva biće liberalizovano u tri faze, do 30. juna 2021. godine, osam meseci pre roka utvrđenog trenutnom regulativom.

Ove izmene predvidela je Komisija za energetiku, kroz amandmane na Nacrt Zakona o električnoj energiji i prirodnom gasu.

U skladu sa predlogom, gornja granica od 68 leva (14,4 evra) po MWh za gas iz domaće proizvodnje za snabdevanje domaćinstava i kombionvanih elektrana biće zadržana za pokrivanje ukupne potrošnje do kraja marta sledeće godine. Naknadno, između 1. aprila 2020. i 31. marta 2021. godine, granica će važiti za samo polovinu  potrošnje, a nakon toga biće u potpunosti ukinuta.

U sektoru električne energije, regulisano snabdevanje za domaćinstva trajaće do 30. juna 2021. godine. Trenutno važeći rok je 28. februar 2022. godine.

Liberalizacija će se sprovoditi u fazama. Trenutna situacija će ostati nepromenjena do kraja tekuće godine, a proizvođači sa najnižim troškovima, Hidroelektrika i Nuklearelektrika, dužni su da isporuče snabdevačima u krajnjoj instanci svu električnu energiju potrebnu za snabdevanje domaćinstava po fiksnim regulisanim cenama, koje je odobrio ANRE. Nakon toga, procenat potrošnje domaćinstava koji obezbeđuju dva velika proizvođača po regulisanim cenama smanjiće se na 60% između januara i juna 2020. godine,na 40%u periodu jul – decembar 2020. godine, i na 20% u periodu januar – jun 2021. godine. Nakon ovog datuma obaveza isporuke po regulisanoj ceni biće ukinuta.

Tržište gasa bilo je već potpuno liberalizovano 1. aprila 2017. godine, ali je Uredba 114/2018 ponovo uvela regulisano tržište. To je dovelo do pokretanja prekršajnog postupka od strane Evropske komisije, jer su odredbe Uredbe 114 kršile evropsko zakonodavstvo u sektoru gasa.

Prošle nedelje, Claudiu Dumbraveanu, direktor Generalne direkcije ANRE za energetsko tržište, rekao je na stručnoj konferenciji da je Evropska komisija odobrila odlaganje Rumuniji do kraja godine za usaglašavanje sa regulativom EU o gasu, nakon što je Bukurešt predložio novi kalendar liberalizacije.

I tržište električne energije bilo je potpuno liberalizovano, od 1. januara 2018. godine, ali je ovaj proces takođe poništen Uredbom 114/2018.

Izvor: profit.ro