Rumunija: Najniža cena na DAM u ovoj godini, Rumunija je neto izvoznik

10. June 2019. / Region energetika

Zahvaljujući ponovnom povezivanju reaktora 2 nuklearne elektrane Cernavoda na nacionalnu mrežu i visokom nivou proizvodnje hidroenergije, cena električne energije na dan unapred tržištu (DAM) u nedelju 9. juna dostigla je minimum u ovoj godini – 76,69 leva (16,25 evra) po MWh.

Prethodna najniža cena u 2019. godini zabeležena je na DAM za isporuku 10. marta i iznosila je 18,99 evra po MWh.

Cena na DAM je izuzetno bitna za algoritam Euphemia, na osnovu koga se određuju količina električne energije koju će zemlja uvoziti, odnosno izvoziti, u zavisnosti od situacije.

Trenutno, oko 40% električne energije koja se isporučuje krajnjim kupcima kupuje se na DAM.

Cena električne energije u nedelju na rumunskom spot tržištu bila je za 8,5 evra niža u odnosu na mađarsko tržište, odnosno za 7,5 evra ispod cene u Češkoj i Slovačkoj.

U subotu, kao rezultat povećanja snage nuklearne elektrane sa 600 MW na preko 1.000 MW, proizvodnja je bila za 10% iznad potrošnje, zbog čega je Rumunija bila neto izvoznik. Izvoz se kretao od 700 MW do 800 MW.

Reaktor 2 priključen je na nacionalni energetski sistem u petak uveče, po završetku planiranih radova na održavanju, koji se sprovode svake dve godine na obe jedinice i traju mesec dana.

Takođe, nedavne padavine doprinele su rastu vodostaja, zbog čega je proizvodnja hidroenergije dostigla 3.500 MW. U subotu popodne, hidroelektrane su obezbedile više od polovine nacionalne proizvodnje električne energije.

Proizvodnja fotonaponskih elektrana u subotu popdne iznosila je 500 do 700 MW, dok je doprinos uglja bio od 1.100 MW do 1.400 MW.

U nedelju ujutro, proizvodnja hidroelektrana pala je ispod 3.000 MW, što je nadoknađeno proizvodnjom nukelarne energije od skoro 1.400 MW. Proizvodnja footnaponskih elektrana dostigla je 1.400 MW, a vetro elektrana 300 MW.

U prepodnevnim satima u nedelju, izvoz električne energije dostigao je 1.100 MW.

Izvor: profit.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF