Rumunija: Prepolovljena cena na OPCOM DAM

13. May 2020. / Region energetika

Spot cena električne energije u Rumuniji pala je za gotovo polovinu u odnosu na april prošle godine, sledeći oštar pad poslednjih meseci.

Prosečna cena na zatvaranju dan unapred tržištu (DAM), nakon pada u martu, nastavila je isti trend i u aprilu, pokazuju najnoviji podaci koje je objavio operator tržišta električne energije (OPCOM). Tako je prosečna cena na DAM u aprilu iznosila 123 leva (25,51 evra) po MWh, što je za 13% manje u odnosu na mart (29,66 evra), odnosno za 26% u odnosu na februar (39,95 evra).

U martu i aprilu, tržište električne energije, kao i privreda u celini, bili su pogođeni posledicama pandemije koronavirusa.

Prosečna cena od 123 leva (25,51 evra) niža je za skoro polovinu (minus 42%) u poređenju sa cenom zabeleženom u aprilu 2019. godine, odnosno 214 leva (45,08 evra) po MWh.

Ograničenja nametnuta zbog pandemije dovela su do pada rumunske nacionalne potrošnje električne energije, kao rezultat zatvaranja nekoliko industrijskih postrojenja. Zbog toga je obim transakcija na DAM bio u porastu – preostala raspoloživa energija, koja nije bila potrošena, ponuđena je na prodaju na spot tržištu.

Tako je u aprilu obim transakcija na DAM iznosio 1,9 TWh, što je skoro polovina nacionalne potrošnje (49,89%) i predstavlja povećanje za deset procentnih poena u odnosu na april 2019. godine (1,74 TWh, udeo u nacionalnoj potrošnji 39 %).

U martu je situacija bila gotovo identična – 2,46 TWh, 51,5% nacionalne potrošnje, u odnosu na 2 TWh, odnosno 41% udela u potrošnji u martu 2019. godine.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF