Rumunija, Transelektrika: Cena deficita na balansnom tržištu povećana na 143 evra po MWh

31. October 2019. / Region energetika

Prema analizi Transelektrike, u periodu od septembra 2018. do avgusta 2019. godine, cene deficita na balansnom tržištu povećane su u proseku za preko 300 leva (63,4 evra) po MWh, smanjene su potrebe za balansiranjem na nivou sistema, uz manju dostupnost proizvođača električne energije.

Cene na balansnom tržištu značajno su povećane od septembra 2018. godine, nakon uklanjanja razlike od 250 leva (52,8 evra) po MWh između maksimalnih i minimalnih cena koje učesnici mogu ponuditi na ovom tržištu.

Prema podacima datim u analizi, prosečna cena električne energije za pokrivanje deficita u septembru 2018. godine iznosila je 469 leva (99,1 evra) po MWh, a  u avgustu 2019. godine povećana je na 679 leva (143,5 evra) po MWh.

Prema Transelektriki, rast cene deficita na balansnom tržištu posledica je nepovoljnih vremenskih uslova, loše hidrološke situacije  i pada proizvodnje električne energije, što je ohrabrilo proizvođače da ponude visoke cene balansne energije. Ponašanje proizvođača na balansom tržištu uglavnom je bilo  uslovljeno komercijalnom politikom maksimiziranja prihoda, objašnjava se u analizi.

Transelektrika takođe napominje da su potrebe za balansiranjem sistema, zabeležene u periodu od septembra 2018. do avgusta 2019. godine, smanjene u odnosu na 2017. i 2018. godinu.

To znači da su učesnici bili bolje balansirani na tržištima koja prethode balansnom, uključujući rast količine električne energije koja je nabavljena iz uvoza.

Udeo transakcija na balansnom tržištu u odnosu na bruto domaću potrošnju takođe je smanjen u periodu septembar 2018. – avgust 2019. godine, pokazuje analiza.

Proizvodnja energije vetra imala je niže vrednosti u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, što je dovelo do smanjenja ponude jeftine energije na tržištima koja prethode balansnom, navedeno je u pomenutom dokumentu.

Istovremeno, smanjena je raspoloživost kapaciteta na tržištu električne energije, zbog problema sa kojima se suočavaju proizvođači – zastarela proizvodna tehnologija, sa visokim troškovima i malim stepenom iskorišćenosti, uz dostizanje/prekoračenje granice radnog veka, neusklađenost sa ekološkim zahtevima za elektrane na ugalj i gas i finansijski problemi.

Pravila koja regulišu rad balansnog tržišta uskoro će biti izmenjena, a Rumunija će morati da usvoji i primeni novu evropsku regulativu o funkcionisanju tržišta električne energije.

Trenutno je u procesu javne rasprave predlog Transelektrike o klauzulama i uslovima za pružaoce usluga balansiranja u skladu sa odredbama čl. 18 Uredbe (EU) 2017/2195, kojima se postavljaju smernice za balansiranje sistema.

Izvor: investenergy.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF