Severna Makedonija: Vlada odobrila transfer male hidroelektrane na Fero Invest

21. February 2020. / Region energetika

Kompanija Fero Invest obogatila je svoj portfolio novom malom hidroelektranom, koja proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije po povlašćenoj tarifi, u skladu sa odlukom Vlade usvojenom prošle nedelje, kojom se odobrava prenos udela u koncesiji kompaniji Hidro Eko Inženjering,  koja već ima potrebnu licencu od 2011. godine, i od 2013. godine dozvolu za povlašćeno subvencionisanje.

Vlada je dala saglasnost koncesionaru, kao nosiocu prava na koncesiju za vodu za izgradnju male hidroelektrane za proizvodnju električne energije, da prenese 100% udela na Fero Invest.

Sve kompanije koje poseduju licencu, država subvencioniše po povlašćenim tarifama, što znači da država ima obavezu da kupuje električnu energiju od njih po cenama koje su više od tržišnih. Male hidroelektrane prodaju električnu energiju po ceni koja se kreće od 4,5 do 12 centi po kWh, što u velikoj mjeri zavisi od količine isporučene električne energije.

Direktor Fero Investa je Kočo Angušev, koji više nije potpredsednik vlade za ekonomska pitanja nakon isteka mandata prethodne vlade. Na toj funkciji bio je do 3. januara, 100 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora, a zamenila ga je Mila Jarovska, tadašnja ministarka rada i socijalne politike.

Inače, Hidro Eko Inženjering je 2013. godine dobio dozvolu za korišćenje povlašćenih tarifa za obnovljive izvore energije, prvo za fotonaponsku elektranu u Sokolarcima, a potom i za hidroelektranu u Probištipu, koja je sada ustupljena kompaniji Fero Invest.

MHE Zelen Grad ima instalisanu snage od 130 kV i nalazi se na vodotoku Zelengradske reke u Probištipu, sa planiranom godišnjom proizvodnjom električne energije od 500.000 kWh, uz otkup po povlašćenoj tarifi, u zavisnosti od količine isporučene električne energije. Period korišćenja povlašćene tarife iznosi 20 godina.

Izvor: faktor.mk

Skinite kao PDF :

Download PDF