Srbija: Prvi megavati sa obnovljenog A2

4. November 2019. / Srbija Energetika

Novi agregat proći će ceo niz testiranja, najpre u praznom hodu, a zatim pod naponom, i na kraju biti predat dispečerskoj službi EPS-a

Svi montažni radovi u okviru pete faze revitalizacije agregata A2 prve đerdapske elektrane su završeni, rekao je Radmilo Nikolić, direktor Ogranka „HE Đerdap“ za proizvodnju energije.

„Dvojka“ je zaustavljena 3. septembra prošle godine, posle 47 godina, osam meseci i 15 dana rada (331.809 časova) i proizvedenih 46.388 GWh električne energije. U prethodnih 400 dana urađena je demontaža opreme, saniranje protočnog trakta, reparacija stare opreme, i montaža. Zaposleni u elektrani i svi učesnici u ovom projektu su još jednom potvrdili visoki profesionalizam i poštovanje prema ovom objektu.

Кoliko je samo znoja proliveno. Radilo se i danju i noću, subotom, nedeljom i praznikom. Кoliki je ovo veliki posao ilustruje podatak da je demontirano 1.300 tona rotirajuće i 950 tona statične opreme, a isto toliko ponovo montirano. Pojedini delovi mere se stotinama tona (rotor glavnog generatora 610 tona), svi oni prošli su rigorozne kontrole kvaliteta stručnih službi i na kraju, preciznošću koja se meri stotim delom milimetra, ugrađeni.

Radno kolo, vratilo, glavni i pomoćni rotor sa delovima teški su 1.300 tona. Ovo je sklop koji u minuti napravi 71,3 obrtaja, složena struktura koja treba da radi godišnje više od 300 dana, i proizvede oko milijardu kilovat-časova energije.

U narednom periodu agregat će proći kroz primopredajna ispitivanja (izvođač radova „Silovie mašine“ – investitor EPS). Кomisija sastavljena od 13 stručnjaka iz HE „Đerdap 1“, isporučioca opreme i izvođača radova ruske fabrike „Silovie mašine“ i Instituta „Nikola Tesla“ ima zadatak da sa radnim grupama obavi pregled tehničke dokumentacije formirane tokom izrade novih, revitalizacije starih delova, izvođenja građevinskih radova, montaži opreme, podešavanja i ispitivanja opreme i mehanizama po sklopovima hidroagregata. Кomisija će izraditi i usaglasiti plan i program prijemnih ispitivanja, i na kraju potvrditi spremnost agregata za eksploataciju. U praksi to znači da će agregat proći ceo niz testiranja, najpre u praznom hodu, a zatim pod naponom, i potom biti predat dispečerskoj službi EPS-a na raspolaganje.

– Za sada sve ide kako je i planirano. Uzvodni i nizvodni remontni zatvarači su sklonjeni. Na ulaznoj građevini montirana je predturbinska rešetka. Prva tročasovna mehanička vrtnja je prošla kako je i planirano. Generator je 24. oktobra proizveo prve megavate električne energije. Sve je ovo ustaljena procedura kroz koju agregat mora proći i sa kojom će biti potvrđen visoki kvalitet izvedenih radova – kaže Nikolić.

Izvor; EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF