Srbija: Remontna sezona u ogranku TENT

6. May 2019. / Srbija Energetika

Radovi počeli u aprilu

Ovogodišnja remontna sezona u ogranku TENT počela je remontom bloka TENT B1, a na svim raspoloživim postrojenjima ogranka obaviće se standardni remontni zahvati

Zastojem bloka B1 TE „Nikola Tesla B“ u Ušću početkom aprila otvorena je remontna sezona u ogranku TENT. Na ovom termopostrojenju, snage 650 MW, obaviće se standardni remontni zahvati od mesec dana. Posle završetka radova na ovom bloku obaviće se remontni zahvati i na bloku B2, iste snage, u trajanju od takođe mesec dana. Iako će remontna sezona ove godine biti manjeg obima u odnosu na prošlu, to se, ističu u TENT-u, neće odraziti na kvalitet planiranih remontnih radova na svim njegovim raspoloživim termokapacitetima. Planom je predviđeno da se na sve četiri lokacije ogranka (TENT A, TENT B, TE „Кolubara“ i TE „Morava“) obave standardni remontni zahvati sa ciljem da se svi blokovi TENT-a, kao i ranijih godina, dovedu u stanje visoke pouzdanosti da bi u narednom periodu funkcionisali bez većih nedostataka i sa manjim brojem neplaniranih zastoja.

Srđan Josipović, direktor tehničkih poslova za proizvodnju energije u ogranku TENT, istakao je da će se remontni radovi obaviti na održavanju kotlovskog i turbinskog postrojenja, elektropostrojenja, spoljnim objektima, kao i na svim elektrofilterskim postrojenjima blokova ovog ogranka. Prema njegovim rečima, na turbinskim postrojenjima svih blokova u ogranku uradiće se čišćenje cevnog sistema kondenzatora, hladnjaka vodonika, hladnjaka ulja za podmazivanje i regulaciju. On je takođe dodao da će se obaviti i remont ležajeva, ispitivanje opreme, kao i provere zaptivnosti kondenzatora i zagrejača na regenerativnom delu turbopostrojenja, a pregled i remont pumpi biće obavljen u zavisnosti od njihovog vibracionog stanja.

– Na kotlovskom delu postrojenja uradiće se obijanje naslaga sa unutrašnjih površina cevnog sistema kotla i njegova sanacija po defektaži, standardni remonti mlinskih postrojenja i ostalih vitalnih delova kotlovskog postrojenja kao što su ventilatori, kanali, rost, kraceri… Čišćenje pepela sa emisionih i taložnih elektroda obaviće se na svim elektrofilterskim postrojenjima, a planirano je i da se izvrše provere i popravke reduktora i provere stanja površine izolatora u visokonaponskim komorama – rekao je Josipović.

Tokom ovogodišnjih remonta blokova predviđeni su i određeni građevinski radovi u okviru kojih će biti urađeno redovno godišnje održavanje i ugradnja zaštitnih vatrostalnih slojeva na recirkulacionim kanalima, gorionicima uglja i mazuta i rešetki za dogorevanja.

Na tri bloka ovog ogranka A1, A2 i A5 remonti će takođe biti izvedeni u standardnom formatu, ali će radovi trajati nešto duže nego na ostalim termoblokovima i sa nestandardnim zahvatima.

Josipović je naglasio da je na bloku TENT A1 predviđeno „osvežavanje” turbine visokog pritiska sa zamenom vitalnih delova, koji je planiran nakon dobijanja detaljne slike o potrebnim zahvatima na turbini, da bi se produžio životni vek opreme do 2022, za kada je predviđena revitalizacija celog bloka.

– Za ovaj blok je planirana nabavka i ugradnja kućišta turbine visokog pritiska sa pomoćnom opremom, revitalizacija postojeće opreme koja se zadržava, fabrički remont rezervnog rotora turbine visokog pritiska i njegova montaža u kućište u funkcionalni sklop, redovni kapitalni remont turbine srednjeg pritiska, remont ležajeva i ispitivanje opreme i puštanje u rad – kazao je on.

Na bloku TENT A2 predviđen je vanredni kapitalni remont turbine visokog pritiska zbog smanjenog parnog hoda na ovom delu opreme, kao i zbog problema sa povišenim nivoom kondenzata u hladnjaku zaptivne pare.

Na elektroenergetskim postrojenjima blokova TENT A4 i TENT A6, tokom standardnih remontnih radova, planirana je ugradnja novih blok-transformatora od 400 MVA, koje je već isporučila „Simensova“ fabrika u Zagrebu „Кončar energetski transformatori“.

Izvor: EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF