Region: Trgovanje na berzama u regionu za 13. decembar

13. December 2018. / Region energetika

Na srpskoj dan unapred berzi SEEPEX 13. decembra 2018. (dan isporuke 14. decembar 2018.) trgovalo se po ceni od 75,04 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje. Obim trgovine bio je 8.529,7 MWh.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je 86,8 evra/MWh a obim 4.062,1 MWh.

Na mađarskom dan unapred tržištu energije HUPX trgovalo se po ceni od 76,54 evra po MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 88,93 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine 60.232,5 MWh.

Na rumunskom dan unapred tržištu energije OPCOM trgovalo se po ceni od 76,54 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou 88,93 evra po MWh. Obim trgovine je 43.585,5 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 64,14 evra po MWh, a obim trgovine 37.172,2 MWh.

Na bugarskoj berzi IBEX cena za bazno opterećenje bila je 74,96 evra po MWh.

Cena pik energije bila je 96,24 evra po MWh, obim 10.800,5 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 53,68 evra po MWh, a obim 9.175,5 MWh.

Na hrvatskom dan unapred tržištu energije CROPEX trgovalo se po ceni od 74,86 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 86,35 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine iznosio je 8.620 MWh.

 

Skinite kao PDF :

Download PDF