Rumunija: Novi porez od 3% na promet energetskih kompanija

19. December 2018. / Region energetika

Jedna od odredbi nove odluke, koja će stupiti na snagu do kraja godine, predviđa uvođenje doprinosa od 3% koji će sve energetske kompanije plaćati Regulatornoj agenciji za energetiku. Ova odredba prvenstveno je usmerena na Enel, ČEZ, E.On i Elektriku, distributere gasa i električne energije, međutim, porez će plaćati i proizvođači u većinskom vlasništvu države.

Naime, izmenama Uredbe o organizaciji i funkcionisanju Nacionalne regulatorne agencije za energetiku, objavljenoj u Službenom glasniku 17. maja 2007. godine,  predviđeno je da svaka kompanija u sektoru električne i toplotne energije, čiju delatnost reguliše ANRE (posebno u sektoru distribucije električne energije i gasa), mora da plati, na godišnjem nivou, porez u visini od 3% prometa, koji naplaćuje regulatorna agencija.

Na osnovu odluke ANRE iz 2017. godine o odobrenju tarifa i doprinosa za 2018. godinu, nosioci licence za delatnost u sektoru energetike, imali su obavezu da plate doprinos jednak 0,1% prometa u 2017. godini od komercijalnih aktivnosti koje pokriva licencq, s tim što doprinos nije mogao biti manji od 3.125 leva (672 evra).

Ako se pogleda budžet ANRE za 2018. godinu, prihod po osnovu ovih dopirnosa iznosio je 79 miliona leva (17 miliona evra). Sada se ova taksa povećava 30 puta, sa 0,1% na 3%, tako da će se i u budžet ANRE sliti 30 puta više novca, odnosno 2,37 miliona leva (0,5 miliona evra).

Energetske kompanije moraće da isplate ovu sumu retroaktivno, od prihoda koji nisu predviđeni u budžetu i koji nisu realizovani, pošto su tarife za distribuciju regulisane od strane države. Naime, ova uredba stupiće na snagu početkom godine, ali će se taksa obračunavati na osnovu prihoda ostvarenog u 2018. godini, iako tarife na osnovu kojih su distributivne kompanije ostvarivale prihode prošle godine nisu uključivale ovj doprinos. Ukoliko se uredba tumači tako da taksu plaćaju i proizvođači, oni će takođe ovaj iznos morati da plate retroaktivno, s obzirom da cene za isporučenu električnu energiju za 2018. godinu nisu uključivale ovu taksu.

Izvor: economica.net

 

Skinite kao PDF :

Download PDF