Rumunija: Transelektrika dobila evropski grant za 400 kV liniju Gutinaš – Smardan, gradnja počinje ove godine

11. April 2019. / Region energetika

Prenosna linija 400 kV Gutinaš – Smardan, evropski projekat od zajedničkog interesa, konačno je dobila evropska sredstva i trebala bi biti puštena u rad 2022. godine, čime će se smanjiti mogućnost da se ponovi najvći incident u rumunskoj visokonaponskoj mreži, koji se dogodio 2018. godine.

Transelektrika je saopštila da je dobila evropski grant od 31 milion evra za izgradnju linije 400 kV Gutinaš – Smardan, koji realizuje u okviru Operativnog programa za velike infrastukturne projekte, za period od 2014. do 2020. godine. Ukupna vrednost investicije je 56,8 miliona evra.

Delekovod će biti dužine 140 kilometara i povezaće tri okruga. Projekat ima nacionalni značaj, s obzirom da omogućava proširenje prenosne mreže, povećavajući kapacitet za prenos električne energije proizvedene u oblasti Dobrogea i nivo sigurnosti snabdevanja potrošača, uz eliminaciju kongestija.

Da je ova linija izgrađena ranije, najteži incident u Transelektriki, koji se dogodio u februaru 2018. godine, imao bi mnogo blaže posledice. Naime, tada je usled izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova došlo do prekida na 400 kV liniji Konstanca sever – Tariverde, uz istovremeni kvar koji se dogodio na 400 kV liniji Bukurešt sever – Domnešti.

Zbog nemogućnosti da se izvrši preuzimanje proizvodnih viškova iz oblasti Dobrogea (proizvodnja vetroelektrana je u tom periodu iznosila 2.700 MW), došlo je do kongestije, a troškovi su imali najveći udeo u ukupnim troškovima upravljanja kongestijama u 2018. godini (64% od ukupno 1,58 miliona evra).

Puštanje u rad linije 400 kV Gutinaš – Smardan smanjiće kongestije u istočnom delu rumunskog energetskog sistema ukoliko dođe do prekida na 220 kV ili 400 kV linijama.

Izvor: e-nergia.ro

 

Skinite kao PDF :

Download PDF