Srbija rudarstvo: Homogenizacija uglja u zapadnom delu „Kolubare“

12. November 2020. / Srbija Energetika

Završne probe sistema

U svakom trenutku znaće se koliko je i kakvog uglja otkopano, što će omogućiti njegovo mešanje i isporuku termoelektranama uglja ujednačenog kvaliteta

Na „Tamnava-Zapadnom polju“ i Polju „G“, kopovima u tamnavskom delu Rudarskog basena „Kolubara“, pored redovnih aktivnosti, u toku je i finalna faza uvođenja sistema za upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju. Završnicom poslednjeg segmenta „zelenog“ projekta biće omogućeno da se obrenovačkim termoelektranama isporučuje ugalj ujednačenog kvaliteta. Ovakva modernizacija rada objedinjuje štedljiv odnos prema resursima, optimalno upravljanje elektranama, smanjen uticaj na životnu sredinu i pouzdanije snabdevanje električnom energijom. Sistemu će se pridružiti i kop „Radljevo“, kada na njemu bude počela proizvodnja uglja.

– Montiran je deo opreme koji se tiče linije odlaganja. U fazi završnih proba su dva bagera koja rade na kopanju uglja i jedna linija utovara koja ide na postojeću traku T8 ka TENT-u. Epidemija koronavirusa usporila je testiranja opreme, jer su se iz Italije čekali lanci za kopače, ali je taj zastoj prevaziđen. Probe sistema bile su u prvoj smeni. Predstoje nam završne faze probe kompletnog sistema. Kada sistem bude radio u punom kapacitetu, biće pokrivene sve tri smene. Pored montaže rudarske opreme, urađen je i sistem kompletnog upravljanja kopanjem, mešanjem i utovarom uglja. Na svim bagerima i tračnim transporterima postavljene su vage i aparati koji daju približnu vrednost kvaliteta uglja. Time je i taj segment lanca pokriven, a radimo još na podešavanju – objasnio je Branimir Simić, direktor površinskog kopa Polje „G“.

Početak rada sistema zahteva dodatne količine uglja jer paralelno sa utovarenim brojem vozova treba da postoji i višak uglja za odlaganje i homogenizovanje. Inače, veliki deo objekata je pokriven kamerama i signalizacijom. Uz predstavnike izvođača radova, i „Kolubarini” radnici uočavaju eventualne slabosti, koje se otklanjaju u što kraćem roku.

Pošto se rudarski radovi kreću ka nepovoljnijim partijama ležišta, otpremanje lignita garantovanog kvaliteta je posebno važno kada se ima u vidu strateški značaj tamnavskih kopova za elektroenergetski sistem Republike Srbije. Uz osnovne ciljeve, među brojnim sekundarnim benefitima je i mogućnost da se servisi i vulkanizacije rade bez zastoja na utovaru, jer će se ugalj za Obrenovac preuzimati sa deponije.

– Treba vremena da se sve uhoda, ali je značaj sistema za upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju izuzetan. Do sada su koordinatori pratili mešanje uglja, a ubuduće ćemo u svakom trenutku znati koliko je i kakvog uglja otkopao svaki bager, pa ćemo bolje moći da kontrolišemo kvalitet otpremanog lignita. Predviđeno je i da sistem sam reaguje ako se pojavi zastoj na jednom bageru. Tada se automatski menja način rada drugih bagera kad je reč o količinama i kvalitetu uglja – kazao je direktor Simić.

Pored postojeće deponije kraj Drobilane, izgrađena je i nova deponija sitnog uglja kapaciteta 400.000 tona uglja, što će omogućiti da kvalitet uglja bude zadovoljavajućeg kvaliteta. Sistemu pripadaju i dispečerski centar za obradu podataka, kao i laboratorija, čiji će zaposleni analizirati ugalj za svaki voz.

Zaposleni su prošli obuke, a samo unapređenje procesa rada u izvesnom smislu znači i rasterećenje za jedan deo aktivnosti u proizvodnom lancu.

Izvor: EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF